محمد حبیبی کلاس سطح دو آسیا را با موفقیت گذراند. به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی، محمد حبیبی […]

محمد حبیبی کلاس سطح دو آسیا را با موفقیت گذراند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی، محمد حبیبی مربی دروازبانهای ملوان با موفقیت کلاس سطح دو آسیا را پشت سر گذاشت. این دوره کلاس که در کمپ تیمهای ملی و به مدت یک هفته با حضور مربیان داخلی و زیر نظر مدرس عمانی فیفا برگزار شد محمد حبیبی توانست با گذراندن آزمون پایانی با امتیاز عالی این دوره را پشت سر بگذارد.