وبسایت تخصصی فوتبال انزلی در راستای توجه به تیمهای پایه و آشنایی با جوانان فوتبالیست شهرمان اقدام به معرفی بازیکنان […]

وبسایت تخصصی فوتبال انزلی در راستای توجه به تیمهای پایه و آشنایی با جوانان فوتبالیست شهرمان اقدام به معرفی بازیکنان و کادر این تیمها نموده که در این پست تیم نونهالان ملوان به هواداران معرفی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا هدایت
پست بازیکن : دروازه بان
شماره : ۱

 

1-علیرضا هدایت

نام و نام خانوادگی: علی پورآقاعلی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۲

 

2-علی پورآقاعلی

نام و نام خانوادگی: امیرمحمد احمدی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۳

 

3-امیرمحمد احمدی

نام و نام خانوادگی: علیرضا خدمتی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۴

 

4-علیرضا خدمتی

نام و نام خانوادگی: امیرمحمد رضائی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۵

 

5-امیرمحمد رضائی

نام و نام خانوادگی: امیرحسین تاتینا
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۶

 

6-امیرحسین تاتینا

نام و نام خانوادگی: محمدرضا محرمی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۷

 

7-محمدرضا محرمی

نام و نام خانوادگی: مهرشاد یزدانی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۸

 

8-مهرشاد یزدانی

نام و نام خانوادگی: شادمهر خوشبو
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۹

 

9-شادمهر خوشبو

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا خوشکردار
پست بازیکن : مهاجم
شماره : ۱۰

 

10-حمیدرضا خوشکردار

نام و نام خانوادگی: مجتبی طبیبی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۱۱

 

11-مجتبی طبیبی

نام و نام خانوادگی: علیرضا پورمیرزاجان
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۱۲

 

12-علیرضا پورمیرزاجان

نام و نام خانوادگی: سینا احمدی دوست
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۱۳

 

13-سینا احمدی دوست

نام و نام خانوادگی: خشایار جمالی
پست بازیکن : مهاجم
شماره : ۱۴

 

14-خشایار جمالی

نام و نام خانوادگی: محمد شفیعیان
پست بازیکن : مهاجم
شماره : ۱۵

15-محمد شفیعیان

نام و نام خانوادگی: ماهان محمدی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۱۶

16-ماهان محمدی

نام و نام خانوادگی: علیرضا لطفی پور
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۱۷

 

17-علیرضا لطفی پور

نام و نام خانوادگی: محراب نجفی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۱۸

 

18-محراب نجفی

نام و نام خانوادگی: رامتین غنمی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۱۹

 

19-رامتین غنمی

نام و نام خانوادگی: مهدی خیرخواه
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۲۰

 

20-مهدی خیرخواه

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدجواد حسینی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۲۱

 

21-سیدمحمدجواد حسینی

نام و نام خانوادگی: علیرضا اسدی
پست بازیکن : دروازه بان
شماره : ۲۲

 

22-علیرضا اسدی

نام و نام خانوادگی: محمدرسول علافی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۲۳

 

23-محمدرسول علافی

نام و نام خانوادگی: مهدی هاشم نژاد
پست بازیکن : مهاجم
شماره : ۲۴

 

24-مهدی هاشم نژاد

نام و نام خانوادگی: امیررضا محرمی
پست بازیکن : هافبک
شماره : ۲۵

 

25-امیررضا محرمی

نام و نام خانوادگی: محمد حق پرست
پست بازیکن : مهاجم
شماره : ۲۶

 

26-محمد حق پرست

نام و نام خانوادگی: محمدرضا زاهدی
پست بازیکن : مهاجم
شماره : ۳۰

 

30-محمدرضا زاهدی

نام و نام خانوادگی: مبین آقایی
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۳۱

 

31-مبین آقایی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد باقری
پست بازیکن : مدافع
شماره : ۳۲

 

32-محمدجواد باقری

نام و نام خانوادگی: امیرمحمد رهبر
پست بازیکن : دروازه بان
شماره : ۳۳

 

33-امیرمحمد رهبر

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ستوده
سمت: سرمربی

IMG_0063

نام و نام خانوادگی: مهدی دلاوری عدالت
سمت: سرپرست و مربی

IMG_0035

نام و نام خانوادگی: هادی گیاهی
سمت: مربی

 

IMG_0040

نام و نام خانوادگی: مسعود اکبری
سمت: مربی دروازه بانی

 

IMG_0034

 

منبع : وبسایت تخصصی فوتبال انزلی