روابط عمومی باشگاه ملوان بندر انزلی طی بیانه ای اعلام کرد : بر اساس اظهار نظر هایی که در چند […]

روابط عمومی باشگاه ملوان بندر انزلی طی بیانه ای اعلام کرد :


بر اساس اظهار نظر هایی که در چند روز اخیر آقای بهمن صالح نیا مبنی بر در اختیار گرفتن مالکیت باشگاه ملوان بندر انزلی و متعاقب آن جلسه ای که در جمعه هفته گذشته هئیت مدیره و مسئولین شهر بندر انزلی و استان در خصوص مسائل باشگاه ملوان داشتند که در آن جلسه مقرر گردیده بود آقای صالح نیا جهت در اختیار گرفتن سهام باشگاه و برنامه های مالی و اجرائی و مدیریتی خود را رسماً به باشگاه ملوان ارائه نمایند و طی نامه کتبی باشگاه ملوان جهت دریافت این برنامه ها که به وی تحویل داده شده بود مقرر بود که ایشان تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹۳/۱۱/۰۹ این برنامه ها  را تحویل باشگاه نمایند تا هیئت مدیره روز جمعه بعد از بازی با تراکتور در این خصوص تصمیم گیری نمایند حتی دعوت نامه ای هم برای ایشان جهت حضور در هیئت مدیره ارسال گردیده بود.

 

با توجه به عدم ارسال درخواست تا پایان وقت اداری امروز اعضای محترم هیئت مدیره به دلیل عدم دریافت تقاضای رسمی و عدم ارائه برنامه خاص از طرف ایشان و نبودن دستور کار دیگری جلسه هیئت مدیره لغو کردند.

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی