با هماهنگی های انجام شده توسط سخنگو و مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان و به پیشنهاد مهدی تاج رئیس سازمان […]

با هماهنگی های انجام شده توسط سخنگو و مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان و به پیشنهاد مهدی تاج رئیس سازمان لیگ تا به امروز دو جلسه مهم بین آقایان مهدی تاج ، سیروس محجوب و احمد دنیا مالی برگزار شده است . جلساتی که اولین آن ۳ هفته قبل و آخرین جلسه آن شب گذشته بود ، که در این جلسات ، طرفین به نتایج بسیار خوبی دست یافته و احمد دنیا مالی از هر زمان دیگری بیشتر به ملوان نزدیک شد تا با حضور او و دیگر انتصاب های پیش رو ملوان با سرعت بیشتری حرکت به سوی موفقیت را آغاز کند .

 

 

منبع: سایت رسمی باشگاه ملوان