کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، زمان دقیق رقابتهای هفته هجدهم تا سی ام لیگ برتر فصل ۹۴-۹۳ را به […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، زمان دقیق رقابتهای هفته هجدهم تا سی ام لیگ برتر فصل ۹۴-۹۳ را به شرح زیر اعلام کرد:

 

 

 

 

هفته هجدهم(سه شنبه ۱۴ بهمن )

نفت مسجد سلیمان – پیکان- ساعت ۱۵- شهید بهنام محمدی

گسترش فولاد –سایپا- ساعت ۱۵- اختصاصی گسترش

صبا – پدیده خراسان- ساعت ۱۵:۳۰- یادگار امام

چهار شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

ملوان – تراکتورسازی-ساعت ۱۵- تختی انزلی

ذوب آهن – پرسپولیس- ساعت ۱۷ – فولاد شهر

فولاد‌ خوزستان -راه آهن-ساعت ۱۷:۱۵ – غدیر اهواز

پنجشنبه ۱۶ بهمن ۹۳

نفت تهران – استقلال‌خوزستان-ساعت ۱۵- تختی تهران

استقلال تهران – سپاهان-ساعت ۱۷- آزادی تهران


هفته نوزدهم(یک شنبه ۱۹ بهمن)

پرسپولیس – ملوان-ساعت ۱۷:۰۵- آزادی

نفت.مسجد سلیمان – صبا-ساعت ۱۵:۳۰-شهید بهنام محمدی

تراکتور – پدیده خراسان-ساعت ۱۶-یادگار امام

پیکان – گسترش-ساعت ۱۵:۳۹-دستگردی

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

استقلال ‌خوزستان -فولاد‌ خوزستان-ساعت ۱۷:۲۵-غدیر اهواز

سایپا – استقلال-ساعت ۱۵:۳۰-انقلاب کرج

سپاهان – نفت تهران-ساعت ۱۶-فولاد شهر

راه آهن – ذوب آهن-ساعت ۱۵:۳۰-تختی


هفته بیستم(جمعه ۲۴ بهمن)

ملوان – راه آهن-ساعت ۱۵:۳۰ -تختی

صبا – تراکتورسازی-ساعت ۱۵:۳۰-یادگار امام

استقلال – پیکان-ساعت ۱۷:۱۰-آزادی

فولاد‌ خوزستان – سپاهان-ساعت ۱۷:۳۰-غدیر

پدیده خراسان – پرسپولیس-ساعت ۱۵-ثامن

نفت تهران – سایپا-ساعت ۱۵:۳۰-تختی

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

گسترش – نفت.مسجد سلیمان-ساعت ۱۵:۳۰-اختصاصی گسترش

ذوب آهن – استقلال ‌خوزستان ساعت ۱۵:۳۰–فولاد شهر

 

هفته بیست و یکم(پنج شنبه ۳۰ بهمن)

نفت مسجد سلیمان –تراکتورسازی-ساعت ۱۵:۳۰-شهید بهنام محمدی

سایپا – فولاد‌ خوزستان-ساعت ۱۵:۳۰-انقلاب

پرسپولیس – صبا-ساعت ۱۷:۱۵-آزادی

جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳

راه آهن – پدیده خراسان-ساعت ۱۵:۳۰-تختی

استقلال‌خوزستان –ملوان-ساعت ۱۷:۳۰-غدیر

گسترش فولاد -استقلال تهران-ساعت ۱۵:۳۰-یادگار امام

سپاهان – ذوب آهن-ساعت ۱۵:۳۰-فولاد شهر

پیکان – نفت تهران-با توجه به حضور تیم نفت تهران در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا زمان این مسابقه متعاقبا اعلام می شود.

 

هفته بیست و دوم(جمعه ۱۵ اسفند)

صبا – راه آهن-ساعت ۱۵:۳۰-یادگار امام

ملوان – سپاهان-ساعت ۱۵:۳۰-تختی

پدیده خراسان -استقلال‌ خوزستان- ساعت ۱۵ -ثامن

استقلال – نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۷:۳۰ -آزادی

ذوب آهن – سایپا-ساعت ۱۶:۳۰-فولاد شهر

یک شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

تراکتورسازی – پرسپولیس-ساعت ۱۶:۳۰-یادگار امام

نفت تهران – گسترش فولاد-ساعت ۱۶-تختی

فولاد‌ خوزستان – پیکان-ساعت ۱۶:۳۰-غدیر

 

هفته بیست و سوم(پنج شنبه ۲۱ اسفند)

راه آهن – تراکتورسازی-ساعت ۱۵:۳۰-تختی

گسترش – فولاد‌ خوزستان-ساعت ۱۵:۳۰-اختصاصی گسترش

استقلال – نفت تهران-ساعت ۱۸:۱۵-آزادی

نفت مسجد سلیمان-پرسپولیس-ساعت ۱۶-شهید بهنام محمدی

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

سایپا – ملوان-ساعت ۱۵:۳۰-انقلاب

استقلال‌خوزستان -صبای قم-ساعت ۱۶:۳۰-غدیر

پیکان – ذوب آهن-ساعت ۱۵:۳۰-دستگردی

سپاهان – پدیده خراسان-ساعت ۱۶-فولاد شهر

 

هفته بیست و چهارم(جمعه ۱۴ فروردین)

پرسپولیس – راه آهن-ساعت ۱۶:۴۵-آزادی

تراکتورسازی -استقلال‌خوزستان-ساعت ۱۷-یادگار امام

فولاد‌.خوزستان-استقلال تهران-ساعت ۱۸:۵۵-غدیر

صبا-سپاهان-ساعت ۱۷-یادگار امام

نفت تهران- نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۷-تختی

شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

ملوان – پیکان-ساعت ۱۷-تختی

ذوب آهن – گسترش فولاد-ساعت ۱۷-فولاد شهر

پدیده خراسان –سایپا-ساعت ۱۷-ثامن

 

هفته بیست و پنجم(جمعه ۲۱ فروردین)

نفت مسجد سلیمان – راه آهن-ساعت ۱۷:۳۰-شهید بهنام محمدی

گسترش فولاد –ملوان-ساعت ۱۷:۳۰-اختصاصی گسترش

پیکان – پدیده خراسان-ساعت ۱۷:۳۰-دستگردی

استقلال تهران -ذوب آهن-ساعت ۱۹-آزادی

سایپا – صبا-ساعت ۱۷:۳۰-انقلاب

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

سپاهان – تراکتورسازی-ساعت ۱۷:۳۰-فولاد شهر

استقلال‌ خوزستان –پرسپولیس-ساعت ۱۹-غدیر

نفت تهران -فولاد‌ خوزستان-ساعت ۱۷:۳۰-تختی

 

هفته بیست و ششم(پنج شنبه ۲۷ فروردین)

تراکتورسازی – سایپا-ساعت ۱۷:۳۰ -یادگار امام

فولاد‌.خوزستان -نفت.مسجد سلیمان-ساعت ۱۷:۳۰-غدیر

پرسپولیس – سپاهان-ساعت ۱۹-آزادی

ذوب آهن – نفت تهران-ساعت ۱۷:۳۰-فولاد شهر

جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

راه آهن – استقلال‌خوزستان-ساعت ۱۷:۳۰-تختی

ملوان – استقلال-ساعت ۱۷:۳۰-تختی

پدیده خراسان -گسترش فولاد-ساعت ۱۷:۳۰-ثامن

صبای قم – پیکان-ساعت ۱۷:۳۰ – یادگار امام

 

هفته بیست و هفتم(جمعه ۴ اردیبهشت)

سپاهان – راه آهن-ساعت ۱۸-فولاد شهر

گسترش فولاد – صبا-ساعت ۱۸-اختصاصی گسترش

نفت.مسجد سلیمان- استقلال‌خوزستان-ساعت ۱۸-شهید بهنام محمدی

استقلال تهران – پدیده خراسان-ساعت ۱۹:۱۵-آزادی

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۴

نفت تهران –ملوان-ساعت ۱۸-تختی

پیکان – تراکتورسازی-ساعت ۱۸-دستگردی

فولاد‌.خوزستان -ذوب آهن-ساعت ۱۸-غدیر

سایپا – پرسپولیس-ساعت ۱۷:۳۰-انقلاب کرج

 

هفته بیست و هشتم(جمعه ۱۱ اردیبهشت،ساعت ۱۸ )

راه آهن – سایپا-تختی

ملوان – فولاد‌ خوزستان-تختی

تراکتورسازی -گسترش فولاد-یادگار امام

استقلال‌خوزستان –سپاهان-غدیر

پرسپولیس – پیکان-آزادی

پدیده خراسان -نفت تهران-ثامن

صبای قم – استقلال-یادگار امام

ذوب آهن – نفت مسجد سلیمان-فولاد شهر

 

هفته بیست و نهم (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴-ساعت ۱۸ )

پیکان – راه آهن-دستگردی

ذوب آهن – ملوان-فولاد شهر

استقلال – تراکتورسازی-آزادی

گسترش فولاد –پرسپولیس-یادگار امام

سایپا – استقلال‌خوزستان-انقلاب کرج

فولاد‌.خوزستان -پدیده خراسان-غدیر

نفت تهران –صبا-تختی

نفت مسجد سلیمان- سپاهان-شهید بهنام محمدی

 

هفته سی‌ام(جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴-ساعت ۱۸)

راه آهن- گسترش فولاد-تختی

ملوان- نفت مسجد سلیمان-تختی

تراکتورسازی- نفت تهران-یادگار امام

استقلال‌خوزستان – پیکان-غدیر

صبای قم -فولاد‌.خوزستان-یادگار امام

پدیده.خراسان- ذوب آهن-ثامن

پرسپولیس –استقلال-آزادی

سپاهان –سایپا-فولاد شهر

 

گفتنی است در صورت عدم راهیابی تیم ملی به مراحل نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا،احتمال تغییر در برنامه هفته‌های ۱۸ و بعد از آن وجود داشته و تمامی تیم‌ها موظفند پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند.