به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی،و به نقل از روابط عمومی باشگاه ملوان طی روزهای آینده تغییرات گسترده […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی،و به نقل از روابط عمومی باشگاه ملوان طی روزهای آینده تغییرات گسترده ای در این باشگاه صورت خواهد پذیرفت که موضع رسمی باشگاه در صورت نهایی شدن تنها از طریق سایت رسمی باشگاه ملوان اعلام خواهد شد.