برای شرکت در نظرسنجی سایت به ستون سمت راست بروید و رای بدهید .   توجه داشته باشید که از […]

برای شرکت در نظرسنجی سایت به ستون سمت راست بروید و رای بدهید .

 

توجه داشته باشید که از هر “IP” یک بار می توانید در نظرسنجی شرکت نمایید .

 

با توجه به وضعیت موجود در باشگاه ملوان ، آیا با جدایی سیروس محجوب از باشگاه ملوان موافق هستید ؟ .