عضو هیأت‌مدیره باشگاه ملوان گفت: در این باشگاه هیأت‌مدیره هیچ‌کاره است و همه تصمیمات را محجوب به طور انفرادی می‌گیرد. […]

عضو هیأت‌مدیره باشگاه ملوان گفت: در این باشگاه هیأت‌مدیره هیچ‌کاره است و همه تصمیمات را محجوب به طور انفرادی می‌گیرد.

محمود آذرگون در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد شرایط باشگاه ملوان گفت: من هیچ خبری از باشگاه ملوان ندارم. بعد از آنکه بحث مدیر‌عاملی من در این باشگاه منتفی شد دیگر با ملوان ارتباطی ندارم.

 

وی در مورد اینکه دلیل منتفی شدن مدیر‌عاملی‌اش مخالفت نیروی دریایی بود یا مسئله‌ای دیگر گفت: نیروی دریایی مخالفتی با مدیر‌عاملی من نداشت بلکه آنها شرایط‌شان را برای مدیر‌عاملی به محجوب اعلام کردند و او این شرایط را نپذیرفت.

 

عضو هیأت‌مدیره باشگاه ملوان در مورد اینکه چگونه از این باشگاه بی‌خبر است گفت: هیأت‌مدیره در باشگاه ملوان هیچ‌کاره است. همه تصمیمات را خود محجوب می‌گیرد. او تصمیماتش را می‌گرفت و به هیأت‌مدیره می‌آمد و تصمیمات را بیان می‌کرد.

 

آذرگون در مورد اینکه چرا هیأت مدیره زیر بار اینگونه تصمیم‌گیری‌ها رفته است گفت: بهتر است این مسائل را از خود محجوب بپرسید. هیأت‌مدیره باشگاه ملوان در دو ماه اخیر هیچ جلسه‌ای نداشته است.