باشگاه ملوان به پرداخت ۶۰هزار دلار طلب دراگان اسکوچیچ سرمربی فصل قبل این تیم محکوم شده است. در همین خصوص […]

باشگاه ملوان به پرداخت ۶۰هزار دلار طلب دراگان اسکوچیچ سرمربی فصل قبل این تیم محکوم شده است.

در همین خصوص محمدرضا نصرالله زاده سخنگوی باشگاه ملوان به “ورزش سه” گفت: این قرارداد با اسکوچیچ در زمان آقای درودگر بسته شده و آقای محجوب اواخر فصل به این باشگاه آمده اند حتی زمانی که اسکوچیچ قصد داشت، آقای محجوب ۱۵هزار دلار به ایشان دادند. ما باید قرارداد و را از اسناد باشگاه دربیاوریم، هیچ اطلاعی از این ماجرا نداریم و نمی‌ دانیم جریان از چه قرار است. در حال حاضر با سازمان لیگ در حال رایزنی هستیم تا این مشکل را حل کنیم. به محض اینکه خبر جدیدی شود در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.