بخشی از قراردادهای بازیکنان و کادر فنی باشگاه ملوان به حسابشان واریز شد .   به گزارش سایت رسمی باشگاه […]

بخشی از قراردادهای بازیکنان و کادر فنی باشگاه ملوان به حسابشان واریز شد .

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، امروز صبح بخشی از قراردادهای بازیکنان و کادر فنی باشگاه ملوان پرداخت شد .

 

سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان بندر انزلی در این باره گفت : که تا سه هفته آینده بخش دیگری از این قراردادها به حساب بازیکنان و کادر فنی واریز خواهد شد .

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی