در ادامه می توانید گزارش تصویری این تمرینات را مشاهده نمایید . منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی

در ادامه می توانید گزارش تصویری این تمرینات را مشاهده نمایید .

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی