آخرین تمرین ملوانان قبل از عزیمت به کیش در زمین تمرین حسن رود برگزار شد.     به گزارش سایت […]

آخرین تمرین ملوانان قبل از عزیمت به کیش در زمین تمرین حسن رود برگزار شد.

 


 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی، آخرین تمرین تیم ملوان قبل از عزیمت به کیش در زمین تمرین حسن رود برگزار شد. ابتدا فیروز کریمی جلسه ای با بازیکنان برگزار کرد و سپس بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم به گرم کردن پرداختند و بعد از آن به مرور تاکتیکهای مورد نظر سرمربی تیم پرداختند.

 

بازیکنان ملوان فردا استراحت می کنند و ظهر شنبه راهی اردوی کیش خواهند شد.