دکتر جعفریان رییس کمیته تغذیه فدراسیون فوتبال ایران در تمرینات ملوان شرکت کرد.           به گزارش […]

دکتر جعفریان رییس کمیته تغذیه فدراسیون فوتبال ایران در تمرینات ملوان شرکت کرد.

 

 

 

 

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی، دکتر کورورش جعفریان متخصص تغذیه فوتبال فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی دکتر بابک صیاد در تمرینات ملوان شرکت کرد. ایشان در تمرین دیروز ملوانان حضور داشتند و ترکیب بدنی و وضعیت تغذیه را در تمرین مورد ارزیابی قرار دادند.

 

 

دکتر جعفریان به مدت ۳ سال است که در مسایل تغذیه ای مشاوره های خوبی به تیم پزشکی ملوان داده است .