فیروز کریمی در تمرین امروز ملوان حاضر شد .     به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، […]

فیروز کریمی در تمرین امروز ملوان حاضر شد .

 

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، فیروز کریمی در تمریم امروز ملوانان شرکت کرد و پس از صحبت با بازیکنان و کادر تمرینات را آغاز کرد .

 

منبع: سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی