متاسفانه دقایقی پیش “شریف مظلوم” از هواداران عاشق ملوان که قدیمی تر ها با فریاد های “ملوان برزیلته” او را […]

متاسفانه دقایقی پیش “شریف مظلوم” از هواداران عاشق ملوان که قدیمی تر ها با فریاد های “ملوان برزیلته” او را در استادیوم می شناختند دار فانی را وداع گفت .


 

پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” غم بزرگ از دست دادن پدر را به همکار بزرگوارمان رضا مظلوم ، مهدی مظلوم و سایر بستگان داغدارش تسلیت گفته ، برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازمانگان وی صبر مسئلت می نماید .

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

 

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net