نیم فصل اول آنقدر برای ملوانان بد بود که آنها آرزو میکردند که بازی ها در دور رفت هر چه […]

نیم فصل اول آنقدر برای ملوانان بد بود که آنها آرزو میکردند که بازی ها در دور رفت هر چه زود تر به پایان برسد تا از فرصت پیش آمده در تعطیلات نیم فصل، تیمشان را دوباره احیاء کنند.

 

 

به گزارش “ورزش سه”، در این میان اما با تصمیمی که از سوی نظام وظیفه گرفته شد آرزوهایشان به یکباره بر باد رفت. اضافه شدن بازیکنان جدیدی همچون ماهینی و افشین می توانست جان دوباره ای به ملوان بدهد اما گویا آنها با این تصمیم سازمان نظام وظیفه باید خودشان را برای بازی کردن برای ملوان در سال بعد آماده کنند.

در تصمیم نظام وظیفه برای بازیکنانی که کارت معافیتشان مشکل داشت به طور حتم بیشترین ضرر را ملوانان خواهند کرد که امید بسیار زیادی به اضافه شدن بازیکنان جدید به تیمشان داشتند تا به واسطه آنها سر و سامانی به پیکره تیمشان بدهند اما تیرشان بدجوری به سنگ خورد تا بازیکنان جدیدشان تا پایان فصل بیرون از گود فقط بازی همبازی هایشان را تماشا کنند.

پس از آمدن میسیلوویچ به ملوان، آنها برای تک تک روزهای تعطیلات نیم فصل برنامه داشتند که بتوانند ملوان را از قعر جدول نجات دهند اما هر کاری ابزاری نیاز دارد که گویا این ابزار از مربی ملوان گرفته شده است. آمدن چند بازیکن جدید در ابتدای ورود میسیلوویچ مد نظر ملوانان بود اما پس از بستن قرارداد با بازیکنان سرباز قید آنها زده شد و حتی عذرچند بازیکن ملوان نیز خواسته شد تا ملوان جز اولین تیم هایی باشد که لیست مازادش اعلام شود اما با این وضع پیش آمده نه خبری از بازیکنان جدید سرباز خواهد بود و نه خبری از بازیکنان قدیمی که از تیم کنار گذاشته شدند.

مشکل اصلی ملوان برای بازگشت به کورس برای فرار از سقوط، پیدا کردن بازیکنانی است که بتوانند به تیم کمک کنند. نکته مهم این است که پیدا کردن بازیکن با کیفیت در میانه فصل کار بسیار دشواری است و در این میان باید دست به دامان بازیکنان خارجی بشوند که کیفیتشان معلوم نیست یا اینکه از بازیکنان تیم های دیگر استفاده کرد که آن هم جای اما و اگر دارد.

اوضاع ملوان برای دور برگشت بدجوری گره خورده است تا از انتهای جدول نجات پیدا کند و شاید معجزه برایشان بتواند کاری بکند. این روزها بازیکنانی که با آن شیوء از تیم کنار گذاشته شدند به طور حتما خواهند گفت که آه آنها دامن تیم را گرفته است.

 

منبع : ورزش۳