روزگار بروفق مراد نیست.چند صباحیست باد به پرچم ملوانان نمی وزد.قوی سپید خسته ودرمانده در پی معجزه ای میگردد تا […]

روزگار بروفق مراد نیست.چند صباحیست باد به پرچم ملوانان نمی وزد.قوی سپید خسته ودرمانده در پی معجزه ای میگردد تا بال پروازی پیداکند! اشتباهات پی در پی همه سطوح باشگاه کار را به جایی رسانده که ناامیدی و یاس در چهره تک تک هواداران عاشق ملوان به وضوح دیده میشود. اما …کار هنوز به پایان نرسیده. بارها و بارها دیده ایم و شنیده ایم که قایق مالا هزار بار میشکند اما بازهم به دریا باز میگردد. اینجا انزلیست شهر قهرمانان.


گفتنیها نه یک بار بلکه بارها و بارها گفته شد اما گوش شنوایی… بگذریم ، کار از پیدا کردن مقصر احوال اینروزهای قوی سپیدمان گذشته و برای برون رفت از این باتلاق وحشتناکی که در آن گرفتار شده ایم نیاز به عزمی شهری و حتی استانی است . دیگر جای هیچگونه اشتباهی نیست. بطور مشخص مشکل روحی و روانی و عدم اعتماد به نفس و کمبود مهره های تاثیر گذار اصلی ترین دغدغه ملوانان در نیم فصل هولناک باقیمانده است که بدون تعارف برای این مهم باید تا بن دندان مسلح وارد این کارزار بسیار دشوار شد که مستلزم استفاده از همه ابزار ممکن و ازهمه مهمتر منابع مالی خوب است که مالک باشگاه ملوان باید برای جبران اشتباهاتش آن را فراهم کند. ودر این بین هم باید برای قهر هواداران فوتبال که پدیده ای همه گیر در سراسر استادیومهای کشور شده هم چاره ای اندیشید.

۱۵فینال بزرگ وحیاتی تا پایان لیگ باقی مانده که هشت بازی مرگ وزندگی ملوانان در خانه میباشد که میتوان با یک تصمیم درست و منطقی راه را برای حضور همه جانبه و حداکثری هواداران هموار کرد. استادیومی که سالهای سال به واسطه حضور پرشور همین عاشقان قتلگاه تیمهای ریز و درشت بود و جو وحشتناک آن هر تیمی را مستاصل میکرد .حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم هم هواداران باغیرت ملوان باید آستین بالازده و برای نجات سمبل و هویت ورزش انزلی و استان به پا خیزند و با حضور همه جانبه خود ،سن سیزوس را لبریز از عشق به قوهای سپید نمایند و هم باشگاه ملوان با فراهم کردن بستر و ایجاد فضای انگیزشی در میان هواداران نقش حیاتی خود را در این برهه ایفا نماید.کار خیلی سختی نیست و رایگان نمودن بازیهای خانگی چندین و چند بار در شهرهای دیگر و حتی بازیهای ملی هم اتفاق افتاده و اتفاقا دربسیاری از موارد نتایج مثبتی همراه داشته .با یک حساب سرانگشتی تامین مالی این امر، رقم بالایی در برابر برخی ریخت و پاشهای اینروزهای فوتبال ما نیست. امید است تصمیم گیرندگان ملوان در کنار سایر اقداماتی که برای خروج از این بحران خودساخته در نظر گرفته اند این پیشنهاد را نیز بررسی و با پیگیری و فراهم آوردن شرایط ،کمک موثری در جهت پرنمودن استادیوم انزلی نمایند.

 

امیدواریم با حضور همه جانبه وپرشور عاشقان ملوان در بازیهای خانگی و حتی بیرون از خانه ،به معنای واقعی یاردوازدهم تیم اول شمال کشور باشند تا خدای نکرده در پایان فصل حسرتش به دلمان نماند که کاری از دستمان بر می آمد اما … وهمه ما امانتدار خوبی برای یادگار ارزشمند سیروس باشیم .ما میتوانیم چون ما ملوانیم.

 

مسئولین محترم باشگاه ملوان ،  برای جبران از همینجا شروع کنید ! از همین سکوها … نگذارید بیش از این دیر شود

 

ما هوای ملوان را داریم …

منبع : ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net