مصاحبه خسته بند نماینده مردم انزلی در مجلس در خصوص حاشیه سازی برای این تیم واکنش هایی در پی داشت. […]

مصاحبه خسته بند نماینده مردم انزلی در مجلس در خصوص حاشیه سازی برای این تیم واکنش هایی در پی داشت.

صادق درودگر در رابطه با صحبت های نماینده انزلی به “ورزش سه” می گوید: من مصاحبه آقای خسته بند را خواندم اما ایشان مشخص نکرده که منظورشان از مدیرعامل قبلی چه کسی بوده و اسم نیاوردند. ایشان مشخص کنند که منظورشان چه کسی بوده و کسانی را می گویند که بعد از من آمدند یا من؟ اگر ایشان به صراحت اسم بیاورند من هم حرف های زیادی برای گفتن و روشن شدن این موضوع دارم.