مربی مستعفی ملوان گفت: هم اکنون در تهران هستم و شاید برای برگزاری جلسه ای به انزلی برگردم.   مجید […]

مربی مستعفی ملوان گفت: هم اکنون در تهران هستم و شاید برای برگزاری جلسه ای به انزلی برگردم.

 

مجید صالح در گفت و گو با خبرنگار کاپ در خصوص استعفایش از مربیگری ملوان اظهار داشت: من هم اکنون در تهران هستم و فعلا با ملوان همکاری ندارم. استعفایی را تقدیم مالک باشگاه کردم زیرا مشکلاتی داشتم. البته شاید برای برگزاری جلسه ای در هفته آینده به انزلی برگردم تا شاید مشکلاتمان حل شود. هر زمانی که محجوب اعلام کند، من حاضرم به انزلی بروم.

 

وی در مورد مخالفت محجوب با استعفایش تصریح کرد: محجوب به من لطف دارد و صحبتی با من داشت که قصد دارد این مساله را حل کند. فکر می کنم اگر او پادرمیانی کند، من به کارم در انزلی برگردم اما هنوز چیزی مشخص نیست و اصلا نمی خواهم در مورد ملوان صحبتی کنم.

 

مربی مستعفی در پایان در پاسخ به این سوال که دلیل استعفایش اختلاف با موسیلوویچ بوده، گفت: فقط ماجرای موسیلوویچ باعث استعفایم نشده بود و مشکلات دیگری هم وجود دارد. این مربی از من حتی معذرت خواهی کرده بود اما مشکل اصلی من جای دیگری است زیرا به تازگی به ملوان رفتم و با جو این تیم آشنا نبودم.

 

منبع: کاپ