محمد مایلی‌کهن سرمربی سابق تیم‌ملی فوتبال ایران ساعتی پیش برای اجرا حکم حبس ۴ ماهه اش وارد محوطه زندان اوین […]

محمد مایلی‌کهن سرمربی سابق تیم‌ملی فوتبال ایران ساعتی پیش برای اجرا حکم حبس ۴ ماهه اش وارد محوطه زندان اوین شد و همراه با ماموری که به او دستبند زده بود، برای تکمیل مراحل اداری، بدون مقاومت به زندان رفت.

در این چند عکس، مایلی‌کهن با چهره ای خونسرد و آرام و در حالی که بسته ای در دست دارد بعد از گفت‌وگویی کوتاه با “ورزش سه” به زندان می‌ رود تا لابد اتفاقات تازه ای را از پشت میله ها رقم بزند.