ورزش سه، مریم ایراندوست مربی سابق تیم‌ملی بانوان در این پست کاپیتان ملوان را متهم کرده که از بازگشت پژمان […]

ورزش سه، مریم ایراندوست مربی سابق تیم‌ملی بانوان در این پست کاپیتان ملوان را متهم کرده که از بازگشت پژمان نوری به ملوان بیمناک بوده. وی همچنین بعضی از بازیکنان ملوان را به دو رویی، کم کاری و بی معرفتی متهم کرده است.

 

این پست ایراندوست پس از فحاشی به کاپیتان ملوان در ساری روی صفحه ی شخصی اش قرار گرفت !