عکس: خشایار همدانی منبع: سایت رسمی باشگاه ملوان

عکس: خشایار همدانی

منبع: سایت رسمی باشگاه ملوان