محجوب مالک ملوان از عدم پخش تلویزیونی بازی ها بسیار ناراحت است و اعتقاد دارد این مساله به ضرر باشگاه […]

محجوب مالک ملوان از عدم پخش تلویزیونی بازی ها بسیار ناراحت است و اعتقاد دارد این مساله به ضرر باشگاه ملوان ضرر زیادی کرده است.

 

 

محجوب در همین خصوص به “ورزش سه” گفت: ما باید حرف مان را به چه کسی بزنیم چون از پخش نشدن بازی های لیگ به ما ضرر زده است. باشگاه ملوان خصوصی اداره می شود و من افتخار می کنم که این بستر فراهم شده تا در این تیم پرطرفدار باشم. اما زمانی که خارج از کشور به من گفتند برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی اقدام کنم و بستر فراهم است. اما چه بستری فراهم است؟ از هیچ نهادی به ما کمک نمی کنند و شریان های درآمدزایی ما هم می بندد؟با پخش نشدن بازی ملوان ۳ اسپانسر درخواست فسخ یک طرفه به ما دادند. من باید چه کار کنم و چه جوابی بدهم؟ وقتی بازی ها پخش نمی شود این برندها تبلیغ نخواهند شد. اسپانسرها در قراردادهایشان تمام این موارد را ذکر کرده اند. قراردادی که من با اسپانسرها بستم چند برابر سال های گذشته است. من باید جواب این ضرر را از چه کسی بگیرم؟ هیچ کدام از مسوولان پاسخگو نیستند.

 

او در ادامه گفت:هر بازی ملوان در لیگ ۳۰۰میلیون هزینه دارد و من باید از جیب این هزینه ها را بدهم و برای تامین هزینه ها قرارداد بستم. امیدوارم زودتر این مشکل حل شود. تنها باشگاهی که کاملا خصوصی اداره می شود ملوان است و ما هم روی این اسپانسرها حساب باز کرده ایم.