به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان، بنا به دستور مالک باشگاه ملوان سیروس محجوب، روابط عمومی باشگاه ملوان در پی […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان، بنا به دستور مالک باشگاه ملوان سیروس محجوب، روابط عمومی باشگاه ملوان در پی تعامل گسترده با رسانه ها و سایت های حامی باشگاه ملوان از این پس نشست های اختصاصی و مصاحبه اختصاصی را برای خبرنگاران و اهالی رسانه محلی را برنامه ریزی کرده است که در این راستا در این هفته نشست اختصاصی سرمربی باشگاه ملوان با سایت هواداری “ملوان کلاب” برنامه ریزی شده که متعاقبا تاریخ و ساعت برگزاری نشست با هماهنگی مدیر رسانه باشگاه ملوان اعلام خواهد شد.