سردار کمالی اعلام کرده بازیکنان سرباز غیرقانونی با تراکتورسازی قرارداد بستند و دردسر تازه ای برای این بازیکنان و باشگاه […]

سردار کمالی اعلام کرده بازیکنان سرباز غیرقانونی با تراکتورسازی قرارداد بستند و دردسر تازه ای برای این بازیکنان و باشگاه تراکتورسازی بوجود آمده است.

 

سرمربی تراکتورسازی در همین خصوص به “ورزش سه” گفت: در مورد جذب بازیکنان سرباز ۲۰ روز قبل باشگاه به سردار باران چشمه نامه زدیم و برای جذب این بازیکنان اعلام نیاز کردیم. باشگاه و سردار باران چشمه با هم مکاتبه کردند و در ارتباط بودند و ما مجوز جذب این دو بازیکن را گرفتیم و در همین خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

 

ظاهرا سردار کمالی در جریان نبوده که باشگاه با او تماس گرفته و در جریان مکاتبات قرار گرفت که در این رابطه مشکلی وجود ندارد و می‌ توانیم از این بازیکنان در نیم فصل دوم استفاده کنیم.

 

منبع : ورزش ۳