رییس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه سوم آبان ماه جهت امضای تفاهم نامه و گسترش روابط فوتبالی بین دو کشور […]

رییس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه سوم آبان ماه جهت امضای تفاهم نامه و گسترش روابط فوتبالی بین دو کشور وارد ایران خواهد شد.

 

 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کارلو تاوچیو رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا شنبه هفته آینده به تهران می آید تا ضمن بازدید از امکانات فوتبال کشور، تفاهم نامه هایی را برای همکاری با ایران امضا کنند.

 

براساس برنامه تنظیم شده، قرار است رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا با حضور در آکادمی ملی فوتبال، تفاهم نامه همکاری دو فدراسیون را با علی کفاشیان کند.