آکادمی ملی فوتبال عملکرد مدارس فوتبال در استان های مختلف را بررسی می کند و مدرسه فوتبال برتر هر استان […]

آکادمی ملی فوتبال عملکرد مدارس فوتبال در استان های مختلف را بررسی می کند و مدرسه فوتبال برتر هر استان معرفی می شود.

 

 

به گزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، یازدهمین نشست مسوولان استانی مدارس فوتبال کشور در آذرماه ۹۳ با حضور رییس فدراسیون فوتبال و جمعی از پیشکسوتان این رشته ورزشی برگزار می شود و در این نشست مدارس برتر فوتبال در استان ها معرفی می شود .

 

آکادمی ملی فوتبال بر اساس دستورالعمل و پس از هماهنگی با ناظر مدارس استانها، مدرسه فوتبال برتر هر استان را معرفی و از مسئولان آنها تجلیل می کند.

 

براین اساس مدارس فوتبال استانها باید عملکرد خود را بر مبنای دستورالعمل زیر به همراه اطلاعات مدیر مدرسه فوتبال تا نهم آبان ماه به آکادمی ملی فوتبال ارسال کنند.

 

– حداقل ۳سال سابقه فعالیت مستمر در استان

 

– اخذ مجوز باشگاه از کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوان استان

 

– اخذ مجوز مدرسه فوتبال از هیات استان

 

– ثبت اطلاعات مربوط به مدیر، مربیان و فوتبال آموزان مدرسه منتخب در وب سایت بانک اطلاعات مدارس فوتبال کشور

 

– اخذ کارت عضویت فدراسیون فوتبال برای حداقل ۱۵۰ بازیکن هر مدرسه برتر

 

– شرکت در فستیوال های مدرسه فوتبال در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳

 

– ارسال گزارش ارزیابی ناظر مدارس فوتبال استان از مدرسه منتخب به آکادمی ملی فوتبال با مهر و امضا رییس هیات

 

– رعایت استانداردهای آموزشی و فنی در آموزش فوتبال آموزان

 

براساس این دستورالعمل به نامه های ارسالی پس از تاریخ مشخص شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.