رییس هیات مدیره باشگاه ملوان گفت: امیدوارم در آینده با تعامل بیشتر بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.   رضا الماسی […]

رییس هیات مدیره باشگاه ملوان گفت: امیدوارم در آینده با تعامل بیشتر بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

 

رضا الماسی در گفت و گو با کاپ درباره تعامل موسیلوویچ با مجید صالح اظهار داشت: روز گذشته ما شاهد این بودیم که تعامل بسیار خوبی میان این دو مربی برقرار بود. این دومربی بسیار خوب با هم هماهنگ شده اند و این هماهنگی در آینده بیشتر نیز می شود. امیدوارم در آینده با تعامل موجود بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.


وی افزود: با نظر هیات مدیره باشگاه ملوان از زحمات پیشگاه هادیان، معاون اجرایی و ارسطو عزتیان مدیر رسانه ای باشگاه تقدیر و تشکر می کنیم. این دو عزیز در ادامه راه همراه ما نخواهند بود و تا روز چهارشنبه نفرات جایگزین آنها معرفی می شوند.