به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، عصر روز جمعه مجید صالح دستیار اول استوان موسیلوویچ قرار داد رسمی […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، عصر روز جمعه مجید صالح دستیار اول استوان موسیلوویچ قرار داد رسمی خود را با باشگاه ملوان امضاء کرد . قرارداد مجید صالح تا پایان فصل جاری می باشد.