بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده تا نیم فصل نمی‌توانند به هیچ تیمی بروند.     به گزارش خبرگزاری فارس، […]

بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده تا نیم فصل نمی‌توانند به هیچ تیمی بروند.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده تا نیم فصل نمی‌توانند به هیچ تیمی بروند زیرا اکنون زمان نقل و انتقالات نیست. این بازیکنان ابتدا باید دوره آموزشی سربازی خود را طی کنند و در زمان نیم فصل نقل و انتقالات به تیم‌های نظامی بروند.

 

غلامرضا بهروان با تایید این خبر به خبرگزاری فارس، گفت: در حال حاضر هیچ تیمی نمی‌تواند بازیکنانی که کارت معافیت‌شان باطل شده را در اختیار بگیرد زیرا زمان نقل و انتقالات نیست. در حال حاضر هر باشگاه فقط می‌تواند دو بازیکن که سهمیه فیفاست را در اختیار بگیرد. بازیکنانی سهمیه فیفا محسوب می‌شوند که با هیچ باشگاهی قرارداد نداشته باشند و در هیچ تیمی بازی نکرده باشند که این بازیکنان چنین شرایطی را ندارند.

 

به گزارش فارس، سازمان نظام وظیفه تاکنون کارت معافیت ۲۵ بازیکن را باطل کرده است.