گزارش تصویری از تمرین عصر روز چهارشنبه ملوان   منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی  

گزارش تصویری از تمرین عصر روز چهارشنبه ملوان

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی