روزنامه نگاران انزلی چی، به دلیل اینکه تیم ملوان فعلاً فاقد مدیرعامل بوده و کلیه مسائل تیم توسط مالک این […]

روزنامه نگاران انزلی چی، به دلیل اینکه تیم ملوان فعلاً فاقد مدیرعامل بوده و کلیه مسائل تیم توسط مالک این تیم مدیریت می شود وی رابه گپ و گفت دعوت نموده اند.

به گزارش “ورزش سه”، در روزهایی که ملوان کیلومترها از نام و نشان خود به دور بوده و فقط سایه ای محو از روزگار خوش فصل قبل را به همراه دارد اضطراب و نگرانی جزء لاینفک همه تجمعات ملوانی ها شده است.به همین دلیل جمعی از اهالی قلم و اصحاب رسانه از مالک باشگاه ملوان درخواست نموده اند تا در یک نشست رسانه ای به پرسش ها و دلمشغولی های آنها پاسخ داده شود.

بنابراین گزارش در بخش هایی از نامه اهالی قلم به مالک باشگاه ملوان بندرانزلی چنین آمده است: در این فصل در هر محفلی که نامی از ملوان به میان آورده می شود دلهره سقوط تمام فکر آنان را فرا می گیرد. گذشته از تمام اتفاقات بدی که در فصل اخیر برای این تیم رخ داده است و جدا از بد بسته شدن تیم، از دست دادن یاران کلیدی، شکاف بین هواداران و تیم و … آنچه باعث دلمشغولی بیشتر هواداران شده است توجه به این نکته است که برنامه و هدف مشخصی از سوی مدیریت برای ادامه کار تا پایان فصل به چشم نمی خورد.

در ادامه این نامه چنین نوشته شده است: با وجود اتفاقات ریز و درشتی که حول و حوش تیم اتفاق می افتد تصمیم گیری و هدفگذاری معینی برای این فصل وجود ندارد که همین امر سوالات و ابهامات زیادی را در ذهن هواداران این تیم بوجود آورده است و یافتن پاسخی مناسب برای هرکدام از این سوالات شاید دغدغه ای اساسی برای هر یک از آنان بوجود آورده باشد. سوالاتی که مطمئناً اگر پاسخ روشنی برای هر یک از آنان داده شود بخش عمده ای از فشار ذهنی که هواداران به دوش می کشند را آزاد کند.

در این نامه گفته شده با توجه به اینکه تیم ملوان فعلاً فاقد مدیرعامل بوده و کلیه مسائل تیم توسط مالک محترم این تیم مدیریت می شود برآنیم ایشان را در فضایی خالی از تشنج وهمهمه و در جمعی دوستانه از خبرنگاران و مدیران سایتهای ورزشی به گپ و گفتی منطقی دعوت نموده و پاسخ های روشن ایشان را در قبال تمام سوالات هواداران بشنویم لذا بدینوسیله از جناب آقای سیروس محجوب ، مالک محترم باشگاه پرافتخار ملوان بندرانزلی دعوت می نماییم ما را در برگزاری این محفل دوستانه یاری نموده تا قدمی موثر در راه برداشتن ابهامات و پاسخ دادن به سوالات عموم هواداران برداشته شود.