در روزهایی که ملوان کیلومترها از نام و نشان خود به دور بوده و فقط سایه ای محو از روزگار […]

در روزهایی که ملوان کیلومترها از نام و نشان خود به دور بوده و فقط سایه ای محو از روزگار خوش فصل قبل را به همراه دارد اضطراب و نگرانی جزء لاینفک همه تجمعات ملوانی ها شده است . به قولی در این فصل در هر محفلی که نامی از ملوان به میان آورده میشود دلهره سقوط تمام فکر آنان را فرا میگیرد .

 

گذشته از تمام اتفاقات بدی که در فصل اخیر برای این تیم رخ داده است و جدا از بد بسته شدن تیم ، از دست دادن یاران کلیدی ، شکاف بین هواداران و تیم و … آنچه باعث دلمشغولی بیشتر هواداران شده است توجه به این نکته است که برنامه و هدف مشخصی از سوی مدیریت برای ادامه کار تا پایان فصل به چشم نمیخورد و با وجود اتفاقات ریز و درشتی که حول و حوش تیم اتفاق می افتد تصمیم گیری و هدفگذاری معینی برای این فصل وجود ندارد که همین امر سوالات و ابهامات زیادی را در ذهن هواداران این تیم بوجود آورده است و یافتن پاسخی مناسب برای هرکدام از این سوالات شاید دغدغه ای اساسی برای هر یک از آنان بوجود آورده باشد . سوالاتی که مطمئناً اگر پاسخ روشنی برای هر یک از آنان داده شود بخش عمده ای از فشار ذهنی که هواداران به دوش میکشند را آزاد کند . با توجه به اینکه تیم ملوان فعلاً فاقد مدیرعامل بوده و کلیه مسائل تیم توسط مالک محترم این تیم مدیریت میشود برآنیم ایشان را در فضایی خالی از تشنج وهمهمه و در جمعی دوستانه از خبرنگاران و مدیران سایتهای ورزشی به گپ و گفتی منطقی دعوت نموده و پاسخ های روشن ایشان را در قبال تمام سوالات هواداران بشنویم لذا بدینوسیله از جناب آقای سیروس محجوب ، مالک محترم باشگاه پرافتخار ملوان بندرانزلی دعوت مینماییم ما را در برگزاری این محفل دوستانه یاری نموده تا قدمی موثر در راه برداشتن ابهامات و پاسخ دادن به سوالات عموم هواداران برداشته شود . امیدوارم این مساله با نگاهی مثبت و عاری از هرگونه پیش داوری و قضاوتی دیده شود تا شاید قدمی موثر در راه برون رفت از این مسیر ناهموار ملوان باشد . با توجه به بازی مهم پیش رو با تیم استقلال تهران به انتظار پاسخ مالک محترم باشگاه و تعیین زمان مناسبی برای برگزاری این جلسه خواهیم بود .

 

 

جمعی از اصحاب رسانه و سایتهای ورزشی شهرستان بندرانزلی