نشست هیات رییسه سازمان لیگ در مورد بازیکنان سرباز برگزار شد.     به گزارش “ورزش سه” گفته می شود […]

نشست هیات رییسه سازمان لیگ در مورد بازیکنان سرباز برگزار شد.

 

 

به گزارش “ورزش سه” گفته می شود در این نشست مقرر گردیده بازیکنانی که معافیت آنها باطل شده بر اساس تصمیمات نظام وظیفه و تربیت بدنی نیروهای مسلح در اختیار تیم های نظامی قرار گیرند اما از حیث برخورد و تنبیه در جامعه فوتبال، پرونده این بازیکنان در اختیار کمیته اخلاق و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال قرار گیرد تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

به عبارت دیگر سازمان لیگ خود را وارد مصوبات نظام وظیفه نکرده و اگر بازیکنی در اختیار باشگاه های نظامی قرار گیرد، سازمان لیگ ممانعتی نخواهد داشت اما باشگاه نظامی باید تن به این ریسک بدهد که ممکن است بازیکنی که در اختیار می گیرد و روی آن حساب باز می کند با محرومیت چند ماهه مواجه شود.

 

منبع : ورزش ۳