بادافره در خصوص اتفاقات بازی ملوان و استقلال خوزستان به کاپ اظهار داشت : هواداران ملوان در طول بازی فقط […]

بادافره در خصوص اتفاقات بازی ملوان و استقلال خوزستان به کاپ اظهار داشت : هواداران ملوان در طول بازی فقط تیم ملوان را تشویق می کردند و کاری به حریف نداشتند و از این که نتوانستیم در این بازی انتظارات شان را برآورده سازیم و پیروزی را به آن ها تقدیم کنیم ، شرمنده ی شان هستیم .

 

 

 

وی افزود : من چون در طول بازی حواسم به بازی است تا به تماشاگران . متوجه ی این امر نبودم و فکر نمی کنم که قضیه آن طور که مطرح شده ، باشد .

 

 

سرپرست ملوان در ادامه خاطرنشان کرد : راجع به مهدوی نیز باید بگویم که او بنا بر عادتی که در تیم داماش به عنوان کاپیتان داشت و در بازی های این تیم به داوران اعتراض و یا با آن ها صحبت می کرد ، در این بازی هم در یکی ، دو مورد به رای داور اعتراض کرد ، به خصوص در یک مورد که بیش از حد معترض بود و پافشاری می کرد که داور از یک پنالتی به نفع آن ها بی تفاوت گذشته که این مساله اعتراض هواداران ما نسبت به او را در پی داشت .

 

تماشاگران ما به او اعتراض کردند ، اما فحاشی در کار نبود . هواداران ما ممکن است اعتراض کنند ، اما هرگز فحاشی نمی کنند

 

منبع : کاپ