ایراندوست در گفتگو با خبرنگار “ورزش سه” می گوید:« این حواشی در انزلی طبیعی است ولی هر کس می آید […]

ایراندوست در گفتگو با خبرنگار “ورزش سه” می گوید:« این حواشی در انزلی طبیعی است ولی هر کس می آید باید این فرصت را به او بدهند تا کارش را انجام دهد. ما آمدیم و از بچه های بومی و جوان استفاده کردیم. خواستیم ملوان پوست اندازی کند. پس باید فرصت داشته باشیم تا این جوان ها را میدان دهیم و آینده ملوان را بسازیم. این حواشی بعد از بازی را هم تعداد اندکی از هواداران به راه انداختند. اکثریت مردم انزلی با ما همسو هستند اما این عده اندک آمدند و حواشی تکراری را به راه انداختند.»

 


ایراندوست همچنان به مربیگری در ملوان ادامه می دهد. این مربی باتجربه می گوید:« به همین سادگی ملوان را رها نمی کنم. می مانم تا ملوان را به روزهای اوجش برگردانم. ضمن اینکه کسی که مرا انتخاب کرده در مورد من مطالعه کرده و قطعا از من حمایت خواهد کرد»