به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی با حکم سیروس محجوب مالک محترم باشگاه ملوان بندرانزلی آقای محمود پیشگاه هادیان […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی با حکم سیروس محجوب مالک محترم باشگاه ملوان بندرانزلی آقای محمود پیشگاه هادیان معاونت ورزشی باشگاه ملوان با حفظ سمت به عنوان معاونت اجرایی این باشگاه نیز منصوب گردیدند.

 

 

متن حکم انتصاب به شرح زیر می باشد:

 

 

به موجب این حکم جنابعالی را به سمت معاونت اجرایی باشگاه ملوان  منصوب می‌نمایم.

امیدوارم با توجه به شایستگی ها و سوابق مفید و تجارب خدمتی و سوابق علمی و اجرایی شما در ارتقاء فرآیند تصمیم‌گیری مؤثر افتد و این باشگاه از نظرات، پیشنهادها و خدمات شما بهره‌مند گردد.

توفیقات جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می نمایم.