باشگاه ملوان با قرار دادن عکس پیراهن فصل آینده روی سایت باشگاه ، از طراحی این لباس رونمایی کرد . […]

باشگاه ملوان با قرار دادن عکس پیراهن فصل آینده روی سایت باشگاه ، از طراحی این لباس رونمایی کرد .