با توجه به درخواست های وزیر محترم ورزش و سازمان لیگ، لیست قرارداد های فصل ۹۴-۹۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد […]

با توجه به درخواست های وزیر محترم ورزش و سازمان لیگ، لیست قرارداد های فصل ۹۴-۹۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان اعلام شد.

 

 

به گزارش سایت باشگاه فولاد خوزستان، رقم قرارداد بازیکنان تیم قهرمان سیزدهمین دوره از لیگ برتر به این شرح می باشد:

 

ارشادیوسفی                         ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

محمداهل شاخه                         ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

علیرضاسلیمی                        ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

ایمان موسوی                        ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

رضا احمدی                             ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

امید خالدی                           ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

اسماعیل شریفات                     ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

علی سینا ربانی                         ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

ایوب والی                            ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

سروش رفیعی                        ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بهمن جهان تیغ                         ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بختیار رحمانی                        ————–

 

ساسان انصاری                       ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

هادی حبیبی نژاد                         ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

سروش سعیدی                           ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

آرش افشین                           ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

احمدعبدالله زاده                         ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مهدی بدرلو                          ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

ولیدمشای زاده                          ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

شهاب کرمی                          ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

میلادهمایونی                            ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مهدی نیایش پور                     ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

چاگو دنگو                          ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بکلیس برایان                      ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مهرداد جماعتی                      ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

سید بهنام موسوی                      ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

یوسف وکیا                             ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

جمع مبلغ قراردادها                 ۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰