باشگاه راه‌آهن درآمدهای حاصل خود از محل سازمان لیگ را منتشر کرد.     به گزارش خبرگزاری فارس و به […]

باشگاه راه‌آهن درآمدهای حاصل خود از محل سازمان لیگ را منتشر کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت باشگاه راه آهن، باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن به عنوان نخستین و قدیمی‌ترین باشگاه و برند ورزشی ایران و نیز به عنوان اولین باشگاهی که در اجرای مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده است شفافیت مالی و تقویت ابعاد و جوانب اقتصادی و تجاری باشگاه های ورزشی را برای جلب اعتماد عمومی و تشویق بخش خصوصی در عرصه باشگاه داری امری مهم و بنیاد تلقی می‌کند و در ادامه روند شفاف سازی مالی خود که از فصل ۱۲ طی تسویه حساب عمده با طلبکاران و تسویه حساب با سازمان خصوصی سازی آغاز شده و در مسیر دو ساله خود روند کنترل و حتی کاهش هزینه‌های مستقیم را تا حدودی  موجب شده است.

 

این باشگاه پیش از شروع فصل ۱۴ مبلغ قراردادهای منعقده خود را با کادر فنی و بازیکنان در این راستا منتشر کرد و در ادامه این روند طبق وعده قبلی امروز جدول درآمدهای خود در فصل ۱۳ از محل سازمان لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر می‌نماید. این فهرست علاوه بر درآمدهای متعلقه مشتمل بر هزینه‌هایی است که سازمان لیگ فوتبال راساً از محل درآمد باشگاه راه آهن کسر کرده و در موارد زیر کسر هزینه‌ها مورد سوال و ابهام بوده که در حال پیگیری است:

 

۱- ردیف‌های ۲ و ۴۲ و ۱۶۱ و ۱۹۷ تحت عناوین مختلف از جمله حق عضویت باشگاه در فدراسیون و حق ثبت و عضویت بازیکنان و کادر فنی جمعاً معادل ۳.۷۷۶.۰۰۰.۰۰۰ریال از این حیث که تعرفه‌های مربوط به آن مشخص نیست مورد پیگیری جهت رفع ابهام قرار دارد.

 

۲- ردیف ۳۷۵ تحت عنوان هزینه ۹ جلسه کنفرانس مطبوعاتی به مبلغ ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ریال و دیگر مواردی که تحت عنوان جلسات هماهنگی قبل از بازی مبالغی کسر شده به دلیل فقدان تعرفه ابلاغ شده قبلی و اساساً به دلیل اینکه چنین هزینه‌ای به عهده باشگاه‌ها هست یا خیر مورد پیگیری جهت رفع ابهام قرار دارد.

 

۳- پرداخت ردیف ۴۰۱ به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به آقای کربکندی بدون تاییدیه کتبی باشگاه راه آهن صورت گرفته و باشگاه راه آهن اجازه این برداشت از درآمدهای خود را به سازمان لیگ فوتبال نداده بود.

 

۴- ردیف ۴۳۶ به مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال احتمالاً بابت کسر ۲۰% حق آموزش یکی از بازیکنان زیر ۲۳سال باشگاه در وجه باشگاه دیگر صورت گرفته که اولاً معلوم نیست به حساب کدام باشگاه منظور شده ثانیاً قبل از کسر اجازه کتبی باشگاه راه آهن اخذ نشده است و ثالثاً میزان قراردادهای باشگاه راه آهن با بازیکنان فصل قبل ۳۰% کاهش مبلغ قرارداد به دلیل رتبه در جدول صورت گرفته درحالی که سازمان لیگ فوتبال به این مهم توجه نکرده است.

 

۵- ردیف ۶۲۱ به مبلغ ۹۴۰.۰۰۰ریال تحت عنوان هزینه روادید بازیکنان خارجی برای باشگاه راه آهن ابهام داشته که در جهت رفع آن موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

 

۶- ردیف‌های ۷۱۱ و ۸۶۲  تحت عنوان هزینه نرم افزاری تحلیل مسابقات برهان مبین در حالی کسر شده که هیچگونه نرم افزار و مسابقه مربوطه در فصل ۱۳به این باشگاه تحویل نشده است و فاقد اجازه کتبی برای برداشت مبلغ از سوی باشگاه راه آهن است.

 

۷- ردیف های ۸۷۰ و ۸۸۶ جمعاً به مبلغ ۱.۰۶۸.۰۰۰.۰۰۰ریال تحت عنوان پرداخت بابت طلب حمید خداداد کاشی کاملاً فاقد مستندات و بدون اجازه کتبی و صریح باشگاه راه آهن صورت گرفته و مورد اعتراض و اشکال این باشگاه نیز قرار گرفته و در حال پیگیری است.

 

۸- ردیف ۸۸۰ به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال تحت عنوان پرداخت به ورزشگاه دستگردی برای این باشگاه به کلی مورد سوال و ابهام است چون باشگاه راه آهن هیچگونه تعهد و رابطه قرارداد با ورزشگاه فوق نداشته و ندارد فلذا مورد پیگیری جهت رفع ابهام خواهد بود.

 

امید است انتشار قرارداد بازیکنان و کادرفنی و فهرست فوق بیش از پیش مبین شفافیت مالی باشگاه‌ها و سازمان لیگ فوتبال ایران بوده و به تقویت حضور بخش خصوصی در فوتبال بیانجامد.