باشگاه راه‌آهن مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان تیم فوتبال خود را منتشر کرد.     به گزارش سایت باشگاه راه […]

باشگاه راه‌آهن مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان تیم فوتبال خود را منتشر کرد.

 

 

به گزارش سایت باشگاه راه آهن «باشگاه راه‌آهن که طی برنامه ۵ ساله خود افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه های مستقیم مربوط به قرارداد بازیکنان از طریق تقویت تیم های پایه و راه اندازی آکادمی فوتبال و تامین تدریجی بازیکنان از تیم های پایه و نوسازی و جوانگرایی در تیم و کادر خود را هدف قرار داده است در این راستا امروز و در آستانه پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات بازیکنان فهرست بازیکنان تیم فوتبال بزرگسال خود در لیگ چهاردهم و مبالغ قراردادهای آنان را روی سایت خود منتشر کرد. تعدادی از بازیکنان در فصل سیزدهم لیگ برتر فوتبال در باشگاه راه آهن عضویت داشته اند که مبلغ قرارداد سال قبل آنها نیز در جدول ذکر شده است.»

 

در این راستا امروز و در آستانه پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات بازیکنان، فهرست کادر فنی و مدیریتی تیم فوتبال بزرگسال خود در لیگ چهاردهم و مبالغ قراردادهای آنان را روی سایت خود منتشر نمود.

 

 

139304251847441443222705.jpg

 

 

13930425000674_photol.jpg