مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ فوتبال در برزیل با قهرمانی تیم ملی آلمان به پایان رسید . در این پست می […]

مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ فوتبال در برزیل با قهرمانی تیم ملی آلمان به پایان رسید . در این پست می توانید نتایج نهایی پیش بینی کاربران را مشاهده نمایید .

 

در جداول زیر نفرات به ترتیب امتیازاتشان از بالا به پایین قرار گرفته اند .

 

جایزه نفر اول پیشبینی ، پیراهن اورجینال درجه ۱ تیم ملی مورد علاقه کاربر

جایزه نفر دوم و سوم پیشبینی ، پیراهن غیر اورجینال تیم ملی مورد علاقه کاربر

 

جایزه نفر اول مسابقه پیشبینی از طرف “پوشاک و کتانی برادران حدادنژاد” به برنده ی مسابقه اهدا خواهد شد .

 

برای سوال پیراهن تیم ملی مورد علاقه با نفرات اول تا سوم تماس حاصل خواهد شد .

*لازم به ذکر است که کاربر (Abai) نفر اول مسابقه ویژه شماره تماسی روی سایت قرار نداده است که باید این کار را انجام دهد .

*پیراهن اورجینال تیم ملی برای نفر اول از خارج از کشور برای ما ارسال خواهد شد ، به همین دلیل ممکن است کمی تاخیر در تحویل جایزه برندگان این پیشبینی داشته باشیم که بابت آن پوزش می طلبیم .

 

نفر اول : abai

نفر دوم : شهاب کاوه کار

نفر سوم : علی ایمانپور

 

جداول امتیازات :

 

 

در این بخش می توانید پیشبینی تمامی کاربران را مشاهده نمایید :

 

جعفر طعامی

یک هشتم نهایی: برزیل-کامرون-اسپانیا-هلند-کلمبیا-یونان-ایتالیا-انگلیس-فرانسه-سوییس-آرژانتین-نیجریه-آلمان-پرتقال-بلژیک-روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل-انگلیس-فرانسه-آلمان-اسپانیا-ایتالیا-آرژانتین-پرتقال

نیمه نهایی: برزیل-آلمان-اسپانیا-آرژانتین

فینال: برزیل-آرژانتین

قهرمان: برزیل

آقای گل: نیمار

 

شهاب کاوه کار

یک هشتم نهایی: برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-کلمبیا-یونان-اروگوئه-انگلیس-فرانسه-سوئیس-آرژانتین-بوسنی-آلمان-پرتغال-بلژیک-روسیه

یک چهارم نهایی: اسپانیا-اروگوئه-آرژانتین-بلژیک-برزیل-انگلیس-فرانسه-آلمان

نیمه نهایی: اسپانیا-آرژانتین-برزیل-آلمان

فینال: آلمان-آرژانتین

قهرمان: آلمان

آقای گل: لیونل مسی

 

مهران

یک هشتم نهایی: برزیل – کامرون – اسپانیا – هلند – ساحل عاج – ژاپن – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – سویس – آرژانتین – نیجریه – آلمان – پرتغال – بلژیک – روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل – اسپانیا – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – آرژانتین – آلمان – پرتغال

نیمه نهایی: برزیل – اسپانیا – آلمان – آرژانتین

فینال: آرژانتین – برزیل

قهرمان: برزیل

آقای گل: فن پرسی

 

saman

یک هشتم نهایی: برزیل – کامرون – اسپانیا – هلند – کلمبیا – ژاپن – اروگوئه – ایتالیا – فرانسه – سوئیس – آرژانتین – نیجریه – آلمان – آمریکا – بلژیک – روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل – کلمبیا – فرانسه – آلمان – اسپانیا – اروگوئه – آرژانتین – آمریکا

نیمه نهایی: برزیل – فرانسه – اسپانیا – آرژانتین

فینال: برزیل – آرژانتین

قهرمان: آرژانتین

 

آقای گل: کریم بنزما

 

طاهر حق بین

یک هشتم نهایی: برزیل -کرواسی – اسپانیا – هلند – ژاپن – ساحل عاج – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – سوییس – آرژانتین – بوسنی – آلمان – پرتغال – روسیه – الجزایر

یک چهارم نهایی: اسپانیا – برزیل – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – آرژانتین – آلمان – پرتغال

نیمه نهایی: اسپانیا – برزیل – آلمان – آرژانتین

فینال: اسپانیا – برزیل

قهرمان : اسپانیا

آقای گل: نیمار

 

احمدرضا حق بین

یک هشتم نهایی: برزیل – کرواسی – اسپانیا – هلند – ژاپن – ساحل عاج – انگلیس – اروگوئه – فرانسه – هندوراس – آرژانتین – بوسنی – آلمان – پرتغال – روسیه – الجزایر

یک چهارم نهایی: اسپانیا – برزیل – انگلیس – اروگوئه – فرانسه – آرژانتین – آلمان – پرتغال

نیمه نهایی: اسپانیا – برزیل – آلمان آرژانتین

فینال: اسپانیا – برزیل

قهرمان: اسپانیا

 

آقای گل : نیمار

 

 

محمد

یک هشتم نهایی: برزیل – کرواسی – اسپانیا – هلند – ساحل عاج – کلمبیا – اروگوئه – ایتالیا – سوئیس – فرانسه –  آرژانتین – نیجریه – آلمان – پرتغال – بلژیک – روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل – اروگوئه – فرانسه – آلمان – اسپانیا – ایتالیا – آرژانتین – پرتغال

نیمه نهایی: برزیل – آلمان – اسپانیا – آرژانتین

فینال: برزیل – آرژانتین

قهرمان: برزیل

آقای گل: مسی

 

امین نجار نظامی

یک هشتم نهایی: برزیل-هلند-اسپانیا-مکزیک-ساحل عاج-اروگوئه-ایتالیا-کلمبیا-فرانسه-نیجریه-سوییس-

آرژانتین-آلمان-روسیه-غنا-بلژیک

یک چهارم نهایی: برزیل-اروگویه-اسپانیا-ایتالیا-آلمان-فرانسه-آرژانتین-غنا

نیمه نهایی:  برزیل-آلمان-اسپانیا-آرژانتین

فینال: آلمان-برزیل

قهرمان : برزیل

آقای گل: نیمار

 

حماد صیدگاهی

یک هشتم نهایی: برزیل-مکزیک-اسپانیا-هلند-ساحل عاج-ژاپن-ارگویه-ایتالیا-فرانسه-سویس-اژانتین-نیجریه-المان-پرتغال-روسیه-بلژیک

یک چهارم نهایی: برزیل-ارگویه-فرانسه-المان-اسپانیا-ایتالیا-ارژانتین-پرتغال

نیمه نهایی:برزیل-المان-اسپانیا-ارژانتین

فینال :برزیل-اسپانیا

قهرمان:برزیل

آقای گل:نیمار

 

علی ایمان پور

یک هشتم نهایی: برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-ساحل عاج-یونان-ایتالیا-اروگوئه-فرانسه-سوئیس-آرژانتین-بوسنی هرزگووین-آلمان-پرتغال-بلژیک-روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل-اروگوئه-فرانسه-آلمان-اسپانیا-ایتالیا-آرژانتین-پرتغال

نیمه نهایی: برزیل-آلمان-ایتالیا-آرژانتین

فینال: آرژانتین-آلمان

قهرمان: آلمان

 

آقای گل : نیمار(برزیل)-سوارز(اروگوئه)

 

رضا احمدپور

یک هشتم نهایی : برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-کلمبیا-ژاپن-ایتالیا-اروگوئه-فرانسه-سوئیس-آرژانتین-ایران-آلمان-پرتقال-بلژیک-روسیه

یک چهارم نهایی : برزیل-اروگوئه-فرانسه-آلمان-اسپانیا-ایتالیا-آرژانتین-پرتقال

نیمه نهایی : برزیل-آلمان-اسپانیا-آرژانتین

فینال : برزیل-آرژانتین

قهرمان : آرژانتین

 

آقای گل: لیونل مسی

 

abai

سلام آبایان

شانزده تیم : برزیل – مکزیک – هلند – اسپانیا – کلمبیا – ژاپن – اروگوئه – ایتالیا – فرانسه – سویس – آرژانتین – نیجریه – آلمان – آمریکا – روسیه – کره

هشت تیم : برزیل – ایتالیا – هلند – اروگوئه – فرانسه – آلمان – آرژانتین – آمریکا

چهار تیم : برزیل – اروگوئه – آلمان – آرژانتین

فینال : آرژانتین – آلمان

قهرمان : آلمان

 

آقای گل: مولر

 

محمد زعیمی

یک هشتم نهایی: برزیل -کرواسی -اسپانیا -هلند -ژاپن – کلمبیا- ایتالیا-انگلیس -فرانسه -سویس -آرژانتین – -نیجریه -آلمان – پرتقال-بلژیک -روسیه

یک چهارم نهایی : برزیل -اسپانیا – ایتالیا- انگلیس-فرانسه -آرژانتین – آلمان- بلژیک

نیمه نهایی:ایتالیا -اسپانیا -آلمان -آژانتین

فینال :آلمان -آرژانتین

قهرمان: آلمان

آقای گل مسابقات:کلوزه

 

 

امیر

یک هشتم نهایی: برزیل-کرواسی-اسپانیا هلند-ژاپن-کلمبیا-اروگوئه-اینگلیس-فرانسه-اکوادور-آرژانتین-نیجریه-آلمان-پرتغال-روسیه-بلژیک

یک چهارم نهایی:برزیل-اسپانیا-اروگوئه-اینگلیس-آرژانتین-فرانسه-آلمان پرتغال

نیمه نهایی:برزیل-آلمان-آرژانتین-پرتغال

فینال:برزیل-آلمان

قهرمان :آلمان

آقای گل:مسی

 

علیرضا

یک هشتم نهایی: برزیل – کامرون – اسپانیا – هلند – ساحل عاج – کلمبیا – ایتالیا – اس÷انیا – فرانسه – – روسیه – بلژیک – سوئیس – آرژانتین -ایران – آلمان -پرتقال –

یک چهارم نهایی: برزیل انگلیس فرانسه آلمان اسپانیا ایتالیا پرتقال آرژانتین

نیمه نهایی: آرژانتین اسپانیا برزیل آلمان

فینال : آلمان – آرژانتین

قهرمان: آرژانتین

آقای گل: مسی

 

حسین هادی نیا

یک هشتم نهایی: برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-ژاپن-ساحل عاج-ایتالیا-اروگوئه-سوییس-فرانسه-آرژانتین-نیجریه-آلمان-پتغال-روسیه-بلژیک

یک چهارم نهایی: برزیل-اسپانیا-ایتالیا-اروگوئه-فرانسه-آرژانتین-آلمان-روسیه

نیمه نهایی: برزیل-ایتالیا-آلمان-آرژانتین

فینال: برزیل-ایتالیا

قهرمان: ایتالیا

 

آقای گل : نیمار

 

شهاب نواری

یک هشتم نهایی: برزیل کرواسی اسپانیا هلند ساحل عاج ژاپن انگلستان اروگویه فرانسه سوییس آرژانتین بوسنی آلمان پرتغال بلژیک روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل اسپانیا فرانسه آلمان انگلستان اروگویه آرژانتین بلژیک

نیمه نهایی: برزیل آلمان انگلستان آرژانتین

فینال: برزیل آرژانتین

قهرمان: برزیل

آقای گل:سرخیو آگوئرو

 

فرهنگ خجسته

یک هشتم نهایی: برزیل – کرواسی – اسپانیا – هلند – ژاپن – ساحل عاج – انگلیس – ایتالیا – سوئیس – فرانسه – آرژانتین ایران – آلمان – پرتقال – روسیه – بلژیک

یک چهارم نهایی: برزیل – اسپانیا – انگلیس – ایتالیا – آرژانتین – فرانسه – آلمان – پرتقال

نیمه نهایی: برزیل – اسپانیا – آرزانتین – آلمان

فینال : اسپانیا – برزیل

قهرمان: اسپانیا

آقای گل: کریستیانو رونالدو

 

محمد فرقانی

یک هشتم: برزیل، کرواسی، اسپانیا، هلند، کلمبیا، ساحل عاج، اروگوئه، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، آرژانتین، بوسنی، آلمان، پرتغال، بلژیک، کره جنوبی

یک چهارم نهایی: اسپانیا، برزیل، اروگوئه، ایتالیا، آرژانتین، بوسنی، آلمان، پرتغال

نیمه نهایی: اروگوئه، برزیل، آلمان،آرژانتین

فینال: برزیل، آرژانتین

قهرمان : برزیل

آقای گل: لیونل مسی

 

yasser

یک هشتم نهایی:  برزیل – کرواسی – اسپانیا – کلمبیا – هلند –  ژاپن – انگلیس-  اروگوئه – فرانسه – سوییس – آرژانتین – بوسنی – روسیه – بلژیک – آلمان- آمریکا

یک چهارم نهایی: برزیل – اسپانیا – فرانسه – اروگوئه – انگلیس- بلژیک – آرژانتین – آلمان

نیمه نهایی: برزیل – اسپانیا – آلمان – آرژانتین

فینال : برزیل – آرژانتین

قهرمان: آرژانتین

 

آقای گل: مسی

 

امین کاکاون

یک هشتم نهایی: برزیل کرواسی اسپانیا هلند ساحل عاج کلمبیا ایتالیا اروگویه سوییس فرانسه ارژانتین ایران المان پرتغال بلژیک روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل اسپانیا ایتالیا اروگویه فرانسه ارژاانتین المان پرتغال

نیمه نهایی: برزیل ارژانتین ایتالیا پرتغال

فینال: ارژانتین ایتالیا

قهرمان: ایتالیا

آقای گل : کریستانو رونالدو

 

ایوب کاوه کار

یک هشتم نهایی: برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-ژاپن-کلمبیا-اروگویه-ایتالیا-اکوادور-سوییس-آرژانتین-نیجریه -آلمان-پرتفال-بلژیک-روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل-اسپانیا-کلمبیا-اروگویه-سوییس-آرژانتین-آلمان-پرتفال

نیمه نهایی: برزیل-اسپانیا-آرژانتین-آلمان

فینال : برزیل-آلمان

قهرمان :برزیل

آقای گل :نیمار

 

مهدی کاکاون

یک هشتم نهایی : هلند – برزیل – انگلیس – ساعل عاج – نیجریه – فرانسه – روسیه – المان – کامرون – کامرون – اسپانیا – کلمبیا – ایتالیا – اکوادور – ارژانتین – پرتغال – بلژیک

یک چهارم نهایی : انگلیس – برزیل – آلمان – فرانسه – ایتالیا – اسپانیا – پرتغال – آرژانتین

نیمه نهایی : آلمان – برزیل – آرژانتین – اسپانیا

فینال : برزیل _ اسپانیا

قهرمان : اسپانیا

 

آقای گل :نیمار

 

میلاد قاسمی

یک هشتم نهایی: برزیل کرواسی اسپانیاهلندساحل عاج ژاپن انگلیس اروگویه فرانسه سوییس ارژانتین بوسنی المان پرتغال روسیه بلژیک

یک چهارم نهایی: برزیل اروگویه فرانسه المان اسپانیاانگلیس ارژانتین پرتغال

نیمه نهایی: برزیل المان اسپانیاارژانتین

فینال: برزیل اسپانیا

قهرمان: برزیل

اقای گل: نیمار

 

محمد هادی نجار نظامی

یک هشتم نهایی: برزیل-هلند-اسپانیا-کامرون-ساحل عاج-اروگوئه-ایتالیا-کلمبیا-فرانسه-نیجریه-اکوادور-

آرژانتین-آلمان-روسیه-پرتغال-بلژیک

هشت تیم صعود کننده به یک-چهارم نهایی: برزیل-اروگویه-اسپانیا-ایتالیا-آلمان-فرانسه-آرژانتین-پرتغال

چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی: برزیل-آلمان-اسپانیا-پرتغال

قهرمان جام جهانی: برزیل

 

آقای گل مسابقات: رونالدو

 

فرزام امیدی معاف

یک هشتم نهایی: برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-ساحل عاج-کلمبیا-ایتالیا-اروگوئه-سوئیس-فرانسه-آرژانتین-ایران-آلمان-پرتقال-بلژیک-روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل-انگلیس-فرانسه-آلمان-اسپانیا-ایتالیا-آرژانتین-پرتقال

نیمه نهایی: برزیل-آلمان-اسپانیا_آرژانتین

فینال :برزیل-آرژانتین

قهرمان:آرژانتین

 

آقای گل : مسی

 

محمد شعبانی

یک هشتم نهایی: برزیل هلند یونان انگلیس فرانسه ایران آلمان روسیه اسپانیا کرواسی ایتالیا ژاپن آرژانتین سوئیس پرتقال بلژیک

یک چهارم نهایی: برزیل انگلیس ایران آلمان اسپانیا ایتالیا آرژانتین پرتقال

نیمه نهایی: برزیل آلمان اسپانیا آرژانتین

فینال: برزیل ارژانتین

قهرمان: ارژانتین

 

اقای گل: مسی

 

مرتضی صفری

یک هشتم:برزیل-کامرون-اسپانیا-هلند-ژاپن-کلمبیا-اروگوئه-ایتالیا-سوییس-فرانسه-بوسنی-آرژانتین-آلمان-پرتغال-بلژیک-روسیه

یک چهارم:برزیل-اروگوئه فرانسه-آلمان-اسپانیا-ایتالیا-آرژانتین-پرتغال

نیمه نهایی:برزیل-آلمان-اسپانیا-آرژانتین

فینال:برزیل-اسپانیا

قهرمان:برزیل

 

آقای گل:فرد

 

نادر حبیبیان سراب

یک هشتم نهایی: برزیل کروواسی اسپانیا هلند ژاپن یونان اوروگوئه انگلیس سوئیس فرانسه آرژانتین نیجریه آلمان آمریکا بلژیک روسیه

یک چهارم نهایی: برزیل انگلیس آلمان فرانسه اسپانیا اووروگوئه آرژانتین روسیه

نیمه نهایی: برزیل آلمان اسپانیا آرژانتین

فینال : برزیل آرژانتین

قهرمان: برزیل

آقای گل : لیونل مسی

آرمین بحری نژاد

یک هشتم نهایی: برزیل – مکزیک – اسپانیا – هلند – کلمبیا – ژاپن – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – سویس – آرژانتین – بوسنی – آلمان – پرتغال – بلژیک – روسیه
یک چهارم نهایی: برزیل – ایتالیا – اسپانیا – ژاپن – فرانسه – آلمان – آرژانتین – بلژیک
نیمه نهایی: برزیل – اسپانیا – آلمان – آرژانتین
فینال : اسپانیا – آلمان
قهرمان: آلمان
آقای گل : نیمار

سید نعیم کیایی نسب

یک هشتم نهایی: برزیل-کامرون-اسپانیا-هلند-کلمبیا-ژاپن-اروگوئه-ایتالیا-سوئیس-فرانسه-ارژانتین-نیجریه-المان-پرتقال-بلژیک-روسیه
یک چهارم نهایی: برزیل-ایتالیا-اسپانیا-اروگوئه-سوئیس-المان-ارژانتین-پرتقال

نیمه نهایی: برزیل-المان-اسپانیا-ارژانتین
فینال : برزیل-اسپانیا
قهرمان : برزیل
آقای گل: نیمار

ماهان خدا جوی

یک هشتم نهایی :برزیل – هلند – ساحل عاج – انگلیس – فرانسه – نیجریه – آلمان – روسیه – اسپانیا – کرواسی – ژاپن – اروگوئه – آرژانتین – سویئس – بلژیک – پرتغال
یک چهارم نهایی : برزیل – انگلیس – فرانسه – آلمان – اروگوئه –  اسپانیا – آرژانتین – بلژیک
نیمه نهایی : برزیل – آلمان – اروگوئه – آرژانتین
فینال : اروگوئه – برزیل

مهران شهرستانی

یک هشتم نهایی: برزیل – کامرون – اسپانیا – هلند – ساحل عاج – ژاپن – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – سویس – آرژانتین – نیجریه – آلمان – پرتغال – بلژیک – روسیه
یک چهارم نهایی: برزیل – اسپانیا – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – آرژانتین – آلمان – پرتغال
نیمه نهایی: برزیل – اسپانیا – آلمان – آرژانتین
فینال: آرژانتین – برزیل
قهرمان: برزیل
آقای گل: ون پرسی

پیام
یک هشتم نهایی: برزیل -کرواسی – اسپانیا – هلند -ژاپن – یونان – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – سوییس – آرژانتین – بوسنی – آلمان – پرتغال – روسیه – بلژیک
یک چهارم نهایی:  -برزیل – اسپانیا – انگلیس – ایتالیا -فرانسه – آرژانتین – آلمان – پرتغال

نیمه نهایی : برزیل آلمان اسپانیا آرژانتین
فینال: آلمان – اسپانیا
قهرمان : آلمان
آقای گل : کلوزه

علی صادق زاده
یک هشتم نهایی: برزیل – کرواسی – اسپانیا – هلند – کلمبیا – ژاپن – ایتالیا – اروگوئه – سوییس – فرانسه – آرژانتین – بوسنی – آلمان – پرتقال – بلژیک – روسیه
یک چهارم نهایی: برزیل – ارگوئه – بوسنی – آلمان – اسپانیا – ایتالیا – آرژانتین – پرتقال –

نیمه نهایی:  برزیل – آلمان – اسپانیا – آرژانتین

فینال : آلمان – برزیل

قهرمان : برزیل

آقای گل:  سرجیو آگوئرو
پیمان نهرجو
یک هشتم:برزیل-هلند-ساحل عاج -ایتلیا-اسپانیا-کرواسی-اروگوئه-ژاپن-فرانسه- بوسنی وهرزگوین-آلمان- -روسیه- بلژیک-پرتقال-آرژانتین -سوییس.

یک چهارم: فرانسه-آلمان-هلند-ایتالیا-پرتقال-آرژانتین-اسپانیا-اروگوئه.
نیمه نهایی:آلمان-هلند-آرژانتین-اروگوئه.
فینال:آلمان-اروگوئه.
قهرمان:آلمان
آقای گل:میرسلاو کلوزه.
محمدرضا حسن پور

یک هشتم نهایی: -برزیل -مکزیک -اسپانیا -شیلی -ژاپن -کلمبیا -اوروگونه -ایتالیا -سویس -فرانسه -ارژانتین -ایران -آلمان -پرتغال -بلژیک -روسیه
یک چهارم نهایی: – برزیل-اسپانیا -ژاپن -ایتالیا -سوئیس -آرژانتین -بلژیک -آلمان
نیمه نهایی: – برزیل- اسپانیا-آلمان -آرژانتین
فینال : – برزیل-آلمان
قهرمان جام جهانی: برزیل
آقای گل مسابقات:مسی

حسین نظری
یک هشتم نهایی:برزیل-کرواسی-اسپانیا-هلند-کلمبیا-ژاپن-ایتالیا-انگلیس-فرانسه-اکوادور-آرژانتین-ایران-آلمان-پرتغال-روسیه-بلژیک
یک چهارم نهایی:برزیل-اسپانیا-انگلیس-ایتالیا-فرانسه-آرژانتین-پرتغال-آلمان
نیمه نهایی:برزیل-اسپانیا-آلمان پرتغال
فینال:برزیل-آلمان
قهرمان:برزیل
آقای گل:نیمار


عماد سرپاسی

یک ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ: برزیل – کرواسی – شیلی – اسپانیا – کلمبیا – ژاپن – ایتالیا – انگلیس – سوئیس – فرانسه – آرژانتین – نیجریه – آلمان – پرتغال – روسیه – بلژیک

ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﻬﺎﯾﯽ : برزیل – آرژانتین – اسپانیا – ایتالیا- انگلیس – آلمان – فرانسه – پرتغال

ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ : اسپانیا – برزیل – آلمان – ایتالیا

ﻓﯿﻨﺎﻝ : اسپانیا – برزیل

ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ : برزیل

 

ﺁﻗﺎﯼ گل: نیمار