پس از این که بار دیگر لوئیس سوارز با گاز گرفتن کیه لینی خبرساز شد، هواداران فوتبال هم از این […]

پس از این که بار دیگر لوئیس سوارز با گاز گرفتن کیه لینی خبرساز شد، هواداران فوتبال هم از این سوژه برای گرفتن عکسهای جالبی استفاده کردند.

 

 

 

 

منبع: طرفداری

 


 

0b54ed2e-6fd7-3e04-8fdd-8319e74e613b.jpg

 

 

6c1cac24-f830-32ce-86ee-4a90202f31ae.jpg

 

 

3a0b64d7-3f77-3fd1-9c32-0afc9b8dc25d.jpg

 

 

63fdaf29-c4cd-308f-8994-86d32958e0d9.jpg

 

 

de452748-c032-3d6d-858b-68187ee2f8b8.jpg