طرفداری- بازیکنان تیم فوتبال رئال مادرید که فصل گذشته قهرمان اروپا شدند، با لباس فصل آینده این تیم عکس گرفتند. […]

طرفداری- بازیکنان تیم فوتبال رئال مادرید که فصل گذشته قهرمان اروپا شدند، با لباس فصل آینده این تیم عکس گرفتند.

 

 

 

 

 

1.jpg

 

 

2.jpg

 

 

3.jpg