مدافع فصل گذشته تیم فوتبال راه‌آهن به پیکان پیوست.   سیدعلی حسینی ، مدافع فصل پیش تیم فوتبال راه‌آهن به […]

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال راه‌آهن به پیکان پیوست.

 

سیدعلی حسینی ، مدافع فصل پیش تیم فوتبال راه‌آهن به تیم فوتبال پیکان پیوست تا فصل آینده برای این تیم تهرانی به میدان برود.