به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی با رایزنی  های صورت پذیرفته از سوی  رضا الماسی  رئیس هیئت مدیره باشگاه […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی با رایزنی  های صورت پذیرفته از سوی  رضا الماسی  رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان و حاج محمود پیشگاه هادیان و هماهنگی های انجام شده از سوی ناخدا محمود آذرگون مدیریت تربیت بدنی نداجا و سردار مهرعلی باران چشمه رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح از انتقال آقایان شاهین ثاقبی و محمد پور رحمت الله به باشگاه تراکتورسازی تبریز جلوگیری به عمل آمد