حضور یک کمدین برزیلی در کنفرانس مطبوعاتی بازیکنان و سرمربی تیم ملی اتفاق ویژه این نشست مطبوعاتی بود.     […]

حضور یک کمدین برزیلی در کنفرانس مطبوعاتی بازیکنان و سرمربی تیم ملی اتفاق ویژه این نشست مطبوعاتی بود.

 

 

 

 

آی اسپرت- آنتونیو مجری برزیلی که در تعریف خود گفت قادر است هرکاری را در برزیل انجام دهد ابتدا به خسرو حیدری و سید جلال پرسید : برای اینکه آرژآنتین را شکست بدهند چه می خواهند و چه لازم دارند ؟ و سپس در گفت و گو با کی روش ؛ از او خواست تیم ملی با او از روی آرژانتین و مسی رد بشود!

 

او که مجری تلویزیون bandeirantes است ، در حین حرف زدن با کی روش ناگهان نیمکتهای سالن را دوتا یکی پشت سر گذاشت و خود را به کارلوس رساند و عروسکی از الاغ به کی روش هدیه داد و گفت :این آرژانتین است!

 

 

02707e85-98f9-44a3-a6ff-e9938f017566-mb.Jpeg

 

البته کی روش که جدی تر از همیشه است این حرفها را چندان جدی نگرفت اما خود آنتونیو بعد از اتمام حرفهایش با کی روش به دوربین برنامه اش گفت: کار آرژانتین تمومه!

 

آنتونیو در کنفرانس مطبوعاتی قبلی هم با ایجاد صداهای عجیب، لبخند را روی لب خسرو حیدری و سیدجلال جسینی نشاند. او در کنفرانس اول با لباسی منقش به پرچم ایران در سالن حاضر شد و در نشست دوم گرمکن برزیل به تن داشت.

 

9e612b6a-3561-4586-97f2-74363a7cbf0e-mb.Jpeg