آی اسپورت – محمد پور رحمت الله هافبک دفاعی تیم ملوان با قراردادی به تیم تراکتورسازی پیوست.     پور […]

آی اسپورت – محمد پور رحمت الله هافبک دفاعی تیم ملوان با قراردادی به تیم تراکتورسازی پیوست.

 

 

پور رحمت الله متولد ۱۳۷۳ است و جزو سهمیه امیدهای تیم تراکتورسازی محسوب خواهد شد.