فیفا در بیانیه‌ای بر تأکید بر مبارزه با تبعیض و ترویج برابری جنسیتی و صلح تأکید کرد.       […]

فیفا در بیانیه‌ای بر تأکید بر مبارزه با تبعیض و ترویج برابری جنسیتی و صلح تأکید کرد.

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، فیفا روی سایت خود نوشت: با توجه به اینکه میلیون‌ها هوادار خودشان را برای تماشای بازی افتتاحیه رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۱۴ برزیل آماده می‌کنند، از جامعه فوتبال، دولت‌ها و جامعه مدنی می‌خواهیم تا بر اهمیت مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض و ترویج برابری جنسیتی و صلح در طول مسابقات جامعه جهانی و پس از آن تأکید کنند.

 

پیغام زیر در ورزشگاه قبل از هر مسابقه‌ای اعلام می‌شود:

 

« امروز ما نه تنها برای پیروزی در مسابقه که برای پیروزی صلح، احترام متقابل بدون توجه به جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب یا طبقه اجتماعی مبارزه می‌کنیم. این‌ها ارزش‌ها و انتظارات فیفا، جامعه جهانی ورزش و مردم در همه دنیا است. ما بیشترین تلاش خودمان را برای رسیدن به صلح جهانی و شأن زندگی برای همه انجام خواهیم داد.»