ابتکار هیجان انگیز آلمانی ها در جریان رقابت های جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی باعث شده است تا کشورهای زیادی […]

ابتکار هیجان انگیز آلمانی ها در جریان رقابت های جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی باعث شده است تا کشورهای زیادی برای پیش بینی مشابه رقابت ها دست به کار شوند.

 

 

 

آی اسپورت – لاک پشت دریایی حیوانی است که برزیلی ها از آن برای پیش بینی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ استفاده خواهند کرد.

 

ابتکار آلمانی ها در جریان رقابت های جام جهانی ۲۰۱۰ باعث شده است تا این بار خلاقیت های کشورهای مختلف در این زمینه بروز کند.

 

 

 

ابتدا این چینی ها بودند که اعلام کردند از طیق یک پاندا رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ را پیش بینی خواهند کرد و اکنون نوبت به میزبان رقابت ها رسیده تا برگ برنده ی خود را رو کند.

 

 

 

 

برزیلی ها از یک لاک پشت دریایی که به BIG HEAD معروف است برای پیش بینی رقابت ها استفاده می کنند.

 

لاک پشت دریایی اولین پیش بینی خود را نیز انجام داده و دیدار افتتاحیه را پیش بینی کرده است. این حیوان دریایی البته رسم میزبانی را به خوبی به جا آورد و برزیل را به عنوان برنده ی این دیدار معرفی کرد.